ክቡር ኮሚሽነር ገበየሁ ገብሬ ከዚህ

ዓለም በሞት ተለዩ

የደ/ብ/ብ/ህ/ክ/መንግስት የሥነ ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን ኮሚሽነር ገበየሁ ገብሬ መስከረም 10/2008 ዓ/ም ባደረባቸው ህመም ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ፡፡

Additional information